اتاق فردامقررات زدائی

 • رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان قم: اتاق های بازرگانی در تمام مجامع از حقوق بخش خصوصی دفاع کرده اند

  رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان قم یکی از برنامه های مهم بعد از پذیرفتن مسوولیت در هیات نمایندگان اتاق های استان ها و ایران را بحث و بررسی کارشناسی و مسوولانه مباحث تخصصی اقتصادی در کمیسیون های تخصصی اتاق ها و انتقال آن به ترتیب به […]

 • منشی هیات رییسه اتاق البرز: تعطیلی واحدهای تولیدی با تحریم های تحمیلی و خودساخته منجر به فاجعه بزرگ اجتماعی می شود

  “مساله تحریم به گونه ای است که فقط فعالان اتاق های بازرگانی تصمیم گیرنده نیستند و حل آن به اموری خارج از اختیارات اتاق ها بر می گردد.” سید احمد میرجلیلی که قریب به نیم قرن از فعالیت اقتصادی او در حیطه کشاورزی می گذرد و امروز جزو کارکشته های […]

  پیشکسوت های اتاق

  Recent Posts
  • عنوان آزمایشی می باشید

   یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می

  • عنوان آزمایشی می باشید

   یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می