اتاق فردامجلس

 • نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان قم : اتاق های بازرگانی در حد امکانات و اختیارات تاثیرات خود را گذاشتند

  نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان قم گفت: “اتاق های بازرگانی در حد امکانات و اختیارات خود کوشیدند رابطه مناسبی بین بخش خصوصی و دولتمردان برقرار کنند، اگرچه به دلیل برخی معذورات و آرای کمتر در مجامع مهم اقتصادی نتوانسته اند به میزان دلخواه تاثیرات لازم […]

 • ضرورت تعامل اتاق بازرگانی با کمیسیون‌های مجلس

  عباسعلی قصاعی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، طی یک نشست خبری با اشاره به اینکه مراحل بوروکراسی پر پیچ و خم دریافت کارت بازرگانی توسط اعضا به خودی خود از موانع ایجاد فضای کسب و کار مطلوب است، اظهار کرد: هرچه تنگناهای قانونی کمتر باشد […]

 • ارزیابی عملکرد اتاق‌های بازرگانی تاکنون

  اتاق بازرگانی نه یک اداره است نه یک صنف و نه یک سندیکا، اما الزاما اگر کسی بخواهد در حوزه تجارت ورود کند باید به عضویت اتاق بازرگانی درآید، چراکه بخشی از پروسه صادرات و واردات در اتاق بازرگانی اتفاق می‌افتد، اما فعالان اقتصادی در سه حوزه صنعت، معدن و کشاورزی ابتدا در نقطه‌ای دیگر شروع به فعالیت […]

  پیشکسوت های اتاق

  Recent Posts
  • عنوان آزمایشی می باشید

   یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می

  • عنوان آزمایشی می باشید

   یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می