اتاق فرداشاخص

 • تشکل‌های موازی سد یکپارچگی اتاق

  اسدالله عسگراولادی رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران افراد شایسته وارد اتاق شوند. شایستگی مهم‌ترین معیاری است که اعضای اتاق بازرگانی برای ورود به پارلمان بخش خصوصی به آن نیازمند هستند. آشنایی به مسائل و اوضاع اقتصادی کشور، منطقه و فرا منطقه نیز به‌عنوان دیگر شاخص‌های افراد حضور یافته […]

 • ۱۴ شاخص برای اتاق

  مهندس عباسعلی قصایی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اتاق بازرگانی در شرایطی که اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌های غیرمنصفانه با چالش‌های جدی مواجه شده است، می‌تواند نقش‌آفرین باشد. خوشبختانه دولت یازدهم تاکنون عملکرد خوبی از خود به جا گذاشته است و برای رفع موانع و در جهت روان‌سازی اقتصادی […]

  پیشکسوت های اتاق

  Recent Posts
  • عنوان آزمایشی می باشید

   یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می

  • عنوان آزمایشی می باشید

   یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می