اتاق فرداراهکار

 • نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان قم : اتاق های بازرگانی در حد امکانات و اختیارات تاثیرات خود را گذاشتند

  نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان قم گفت: “اتاق های بازرگانی در حد امکانات و اختیارات خود کوشیدند رابطه مناسبی بین بخش خصوصی و دولتمردان برقرار کنند، اگرچه به دلیل برخی معذورات و آرای کمتر در مجامع مهم اقتصادی نتوانسته اند به میزان دلخواه تاثیرات لازم […]

 • عضو هیات رییسه اتاق قم و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران: نادیده گرفتن توصیه های اتاق بازرگانی منجر به صدور بخشنامه های پرمخاطره شد

  برنادیده گرفتن دیدگاه های صاحبنظران اتاق در دوره پس از توقف برجام، به اندازه ای اشتباه و پر هزینه شد که منجر به تصمیم های یکجانبه نسنجیده و شتابزده ای مانند صدور ۱۱ بخشنامه مهم ظرف ۴۰ روز گردید.   حسن آقاجانی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن […]

 • نقش دولت در ترویج مسوولیت اجتماعی بنگاه‌ها

  گروه بازرگانی: در حالی مدیران و صاحبان کسب‌و‌کار در حوزه نیازهای جامعه، احساس مسوولیت می‌کنند که اتاق بازرگانی تهران و موسسه خیریه محک، برای سومین سال متوالی همایش بین‌المللی مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها با محوریت توسعه پایدار را برگزار کردند. ظهور مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها در سال‌های اخیر ریشه در دادوستدهای جهانی، […]

  پیشکسوت های اتاق

  Recent Posts
  • عنوان آزمایشی می باشید

   یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می

  • عنوان آزمایشی می باشید

   یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می