اتاق فردابودجه

 • بودجه اتاق بازرگانی به ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است

  رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران گفت: کل بودجه اتاق‌های بازرگانی ۴۰۰ میلیارد تومان است. علینقی خاموشی اظهار کرد: اتاق تنها سازمانی است که بودجه‌اش حساب و کتاب ندارد. سفره پهن است. هر کس به اندازه لیاقت و توانمندی خود از این سفره استفاده می‌کند. من اتاق را که تحویل دادم، […]

 • ارزیابی عملکرد اتاق‌های بازرگانی تاکنون

  اتاق بازرگانی نه یک اداره است نه یک صنف و نه یک سندیکا، اما الزاما اگر کسی بخواهد در حوزه تجارت ورود کند باید به عضویت اتاق بازرگانی درآید، چراکه بخشی از پروسه صادرات و واردات در اتاق بازرگانی اتفاق می‌افتد، اما فعالان اقتصادی در سه حوزه صنعت، معدن و کشاورزی ابتدا در نقطه‌ای دیگر شروع به فعالیت […]

  پیشکسوت های اتاق

  Recent Posts
  • عنوان آزمایشی می باشید

   یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می

  • عنوان آزمایشی می باشید

   یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می