اتاق فردابرجام

 • شکرخدایی، نایب رییس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران تشریح کرد: دلایل ناکارآمدی اتاق های بازرگانی در کمک به دیپلماسی اقتصادی

  نایب رییس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران با نقد صریح عملکرد اتاق های بازرگانی ایران در برگزاری دیدارهای مشترک هیات های ایرانی و خارجی، بر لزوم ساماندهی جدی این موضوع در دوره پیش روی اتاق با هدف حصول نتیجه اقتصادی و دفاع از حیثیت ایران در […]

 • فروزانفرد، رییس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران: رتبه بندی اتاق های بازرگانی و تشکل های اتاق ها؛ دو دستاورد مهم دوره ای که گذشت

  رییس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران رتبه بندی اتاق های بازرگانی و همچنین تشکل های اتاق ها را دو دستاورد مهم اتاق در دوره گذشته در کنار تلاش هایی که برای استفاده از فضای پس از برجام ایجاد شده بود برشمرد. حسن فروزانفرد، رییس کمیسیون رقابت، […]

 • عضو هیات رییسه اتاق قم و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران: نادیده گرفتن توصیه های اتاق بازرگانی منجر به صدور بخشنامه های پرمخاطره شد

  برنادیده گرفتن دیدگاه های صاحبنظران اتاق در دوره پس از توقف برجام، به اندازه ای اشتباه و پر هزینه شد که منجر به تصمیم های یکجانبه نسنجیده و شتابزده ای مانند صدور ۱۱ بخشنامه مهم ظرف ۴۰ روز گردید.   حسن آقاجانی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن […]

  پیشکسوت های اتاق

  Recent Posts
  • عنوان آزمایشی می باشید

   یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می

  • عنوان آزمایشی می باشید

   یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می