اتاق فرداانحصار

 • شکرخدایی، نایب رییس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران تشریح کرد: دلایل ناکارآمدی اتاق های بازرگانی در کمک به دیپلماسی اقتصادی

  نایب رییس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران با نقد صریح عملکرد اتاق های بازرگانی ایران در برگزاری دیدارهای مشترک هیات های ایرانی و خارجی، بر لزوم ساماندهی جدی این موضوع در دوره پیش روی اتاق با هدف حصول نتیجه اقتصادی و دفاع از حیثیت ایران در […]

 • برنامه ششم و اتاق بازرگانی

  مهندس مهدی پورقاضی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران مدتی است که موضوع احکام برنامه ششم در بخش بازرگانی و صنعت در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است. از این جهت ضروری است که فعالان بخش‌خصوصی در این مورد هرچه زودتر اظهارنظر کنند. بخش‌خصوصی […]

  پیشکسوت های اتاق

  Recent Posts
  • عنوان آزمایشی می باشید

   یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می

  • عنوان آزمایشی می باشید

   یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می