اتاق فردااستعفا

 • استعفای هیات رئیسه اتاق بازرگانی داستان‌پردازی است / کینه‌ورزان اتاق قصد تخریب این تشکل را دارند

  نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: اینکه اعضای هیات رئیسه اتاق در اعتراض به شرایط دشوار اقتصاد ایران استعفای دسته‌جمعی داده‌اند، داستان‌پردازی‌ای بیش نیست. دشمنان آزادی اقتصادی همیشه از اتاق کینه داشته‌اند. امروز شایعه‌ای در فضای مجازی مبنی بر استعفای دسته‌جمعی هیات رئیسه اتاق بازرگانی در کانال‌های مختلف تلگرامی دست به دست چرخید. […]

 • آل اسحاق انصراف نداده است

  عضو اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: بعید است که یحیی آل اسحاق از شرکت در نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی انصراف دهد. این یک شیطنت رسانه‌ای است. یکی از رسانه‌ها به نقل از یحیی آل اسحاق مدعی شده که او از شرکت در نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی انصراف داده است. این در حالی است […]

  پیشکسوت های اتاق

  Recent Posts
  • عنوان آزمایشی می باشید

   یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می

  • عنوان آزمایشی می باشید

   یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می