اتاق فرداآل اسحاق

 • خبرهای جدید از یک ائتلاف به ریاست آل اسحاق/٣٠+١٠ هم می آید

  «طیف ما در انتخابات که ترکیبی ده نفره از افراد با سابقه، خوشنام، و کارکشته های قبلی اتاق تهران و ۳۰ مدیر توانمند جدید هستند، این ظرفیت را دارند تا مجددا «پیشگام تحول» در اتاق باشند. آمادگی داریم در صورت وجود افراد توانمند از انتخابات انصراف داده و این موقعیت […]

 • آل اسحاق انصراف نداده است

  عضو اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: بعید است که یحیی آل اسحاق از شرکت در نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی انصراف دهد. این یک شیطنت رسانه‌ای است. یکی از رسانه‌ها به نقل از یحیی آل اسحاق مدعی شده که او از شرکت در نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی انصراف داده است. این در حالی است […]

 • سه هدف مهم منتخبان ۱۸ اسفند

  دکتر یحیی آل‌اسحاق انتخابات ۱۸ اسفندماه با شور و هیجانی وصف‌ناشدنی، به پایان رسید. اکنون پرسش این است که پیام انتخابات ۱۸ اسفند چیست و منتخبان چه چالش‌هایی در اتاق پیش رو دارند؟ از دید نگارنده، منتخبان ۱۸ اسفند سه هدف بسیار مهم را پیش رو دارند و برنامه‌ریزی برای […]

  پیشکسوت های اتاق

  Recent Posts
  • عنوان آزمایشی می باشید

   یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می

  • عنوان آزمایشی می باشید

   یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می