اتاق فرداتماس با ما

مطالب ارزشمند شما بعنوان یک کاندیدای انتخابات هیئت نمایندگان اتاق های بازرگانی بصورت بی طرفانه منعکس داده می شود و چنانچه مطالب شما دارای ویژگی های برجسته ای در تعالی بخشی به جایگاه بخش خصوصی و تقویت اقتصاد ملی باشد مشاورت و همکاری پایداری را با شما خواهیم بود .

اتاق فردا متعلق به همه دارندگان برنامه اقتصادی برای فردا می باشد .

عملکرد اتاق های بازرگانی در دوره هشتم ( 94-97 ) را چگونه ارزیابی می کنید ؟

Loading ... Loading ...