علاء میرمحمدصادقی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران شرایط آزاد و مناسب برای حضور افراد واجد صلاحیت در انتخابات اسفندماه موجب شده است که گروه قابل اعتنایی کاندیدای عضویت شوند. این گروه از متقاضیان ثبت‌نام را می‌توان در یک تقسیم‌بندی بسیار کلی به دو دسته «متقاضیان دارای شانس خوب و احتمال بالای رای‌آوری» و «متقاضیان دارای شانس کمتر و احتمال نه‌چندان بالای رای‌آوری» تقسیم کرد. دو گروه یادشده در قالب گروه‌های متشکل یا به صورت فردی در انتخابات اسفندماه حاضر می‌شوند. جدای از اینکه تا روز ۱۸ اسفند احتمال عدم حضور و انصراف گروهی از کاندیداها و ادغام‌ها و درهم شدن‌های قابل پیش‌بینی وجود دارد، آن دسته از متقاضیان که احتمال انتخاب شدن آنها بالا است و آنها که تا آخر می‌مانند، مسوولیت‌های اخلاقی و عرفی دارند که توجه به برخی از رئوس آنها مفید خواهد بود.

مسوولیت مهم و درجه اول متقاضیان این است که قانون انتخابات، شرایط عرف و سنت و مسائل روز را در کانون توجه قرار داده و در جریان بحث‌های انتخاباتی خارج از قاعده عمل نکنند. این یک مسوولیت اخلاقی بسیار بااهمیت است که در صورت مراعات نشدن یا بی‌توجهی به آن توسط کاندیداها می‌تواند به لوث شدن فرآیند انتخابات منجر شود و سطح مبارزات را پایین آورد و نکاتی بیان شود که وهن انتخابات و متقاضیان است. مسوولیت مهمی که کاندیداها باید به آن توجه کنند این است که ظرفیت‌ها و امکانات نهادهای مدنی مثل اتاق در برآورده کردن نیازها و خواست‌های اعضا را به دقت بررسی کرده و در زمان بحث‌های انتخاباتی در چارچوب این اختیارات و وظایف وعده دهند. اگر خدای ناکرده افراد یا گروه‌هایی باشند که برای جلب آرای واجدین شرایط رای دادن از این چارچوب‌ها به صورت عمدی یا تحلیل اشتباه عدول کنند، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و منتقدان و مخالفان نهادهای مدنی را در موضع بالا در مسیر انتقاد قرار می‌دهند.

مسوولیت بعدی که می‌توان به آن اشاره کرد تعامل با متقاضیان به صورت کلی است. هر فرد متقاضی برای عضویت دراتاق شخصیت، سابقه، پیشینه و آبرو دارد و نباید در جریان مبارزات انتخاباتی این مقوله‌های شخصیتی متقاضیان در جدل‌های انتخاباتی خدشه‌دار شود. یادمان باشد که حضور در اتاق هدف غایی نیست و نمی‌خواهیم که در مسیر رسیدن به این هدف، اخلاق حرفه‌ای و رفتار انسانی را به ثمن‌بخس به حراج بگذاریم.

مسوولیت دیگری که در همین مسیر باید با عنایت متقاضیان مواجه شود این است که رعایت نکات یاد شده با اینکه مطالبات برحق بخش خصوصی در مباحث انتخاباتی مطرح شود، منافات ندارد. هر فرد و گروه متقاضی مسوولیت اخلاقی و حرفه‌ای دارد که توانایی‌ها، امکانات و شرایط اتاق‌ها برای احقاق حق بخش خصوصی را در وسیع‌ترین شکل و با مهارت‌های حرفه‌ای بیان کنند. اتاق بازرگانی به ویژه با استناد به ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم و همچنین با توجه به آیین‌نامه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت و سرانجام با استناد به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، به واجدان شرایط شرکت در انتخابات یادآور شوند که دست آنها به لحاظ قانونی برای طرح مسائل بخش خصوصی باز است و می‌توان با استفاده از امکانات قانونی به حل مسائل امیدوار بود. واقعیت نیز همین است. نمایندگان دانشمند، شجاع و متخصص در اتاق‌ها می‌توانند حرف‌های بخش خصوصی را با سرعت، دقت و شجاعت طرح کنند و مسوولیت نمایندگی خود را ایفا کنند.