اتاق فردارییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران : رویکرد به کشاورزی با حضور آگاهانه فعالان در انتخابات اتاق تغییر می یابد

” با توجه به بافت اتاق، توجه به کشاورزی بسیار کم بوده است که امیدواریم با حضور بیشتر فعالان خوش فکر بخش کشاورزی در دوره جدید اتاق این رویکرد تغییر پیدا کند.”

مهندس غلامعلی فارغی، رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در دوره هشتم پارلمان بخش خصوصی با اشاره به اینکه اتاق به لحاظ تاریخی در مقاطعی شاهد تغییر و تحولی شد و روند اصلاحی را خوب شروع کرد و از مسیر سنتی به مسیر توسعه و برنامه ای قدم خوبی را برداشت، افزود: متاسفانه در ادامه روند مشابه تمام اقدامات اساسی کشور، اتاق نیز دچار رکود و سیاسی بازی شد.
وی با استناد به این که انتخابات تنها ابزار ایجاد تحول و توسعه است، اظهار امیدواری کرد اعضای اتاق های بازرگانی با حضور فعال و در عین حال آگاهانه و با قدرت دادن به منتخبین خودشان، مطالبه گری در جهت اصلاحات ساختاری اقتصاد را مجدد به اتاق برگردانند.
فارغی افزود: اعضای اتاق های بازرگانی با انتخاب نمایندگانی صادق و شجاع در بیان مشکلات و توانا در ارائه راهکار و داشتن نگاه ملی و برنامه با رویکرد اصلاحات ساختاری در تمام بخش های کشوری و روحیه مطالبه گری محترمانه و نقادانه، می توانند پویائی اتاق را حفظ و توسعه و تعالی آن را سرعت ببخشند.
رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی با ابراز تاسف از اینکه دولت ها با وجود نگاه کلی نظام و تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر واگذاری امور به بخش خصوصی و اجرای درست خصوصی‌سازی، این مهم را به درستی انجام نداده اند و نمی دهند و بخش خصوصی فعلاً نامحرم شناخته می‌شود، اظهار کرد: رویکرد بودجه خود بیانگر میزان کوچک سازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی یا حداقل توجه و همراهی با نظرات کارشناسی بخش خصوصی است؛ کما اینکه بیانیه های مکرر اتاق نیز بیانگر عدم همراهی دولت با بخش خصوصی بوده است.
این کارآفرین فعال بخش کشاورزی کشورمان با بیان این که در تمام دنیا رسم بر این است دولت قبل از صدور دستورالعمل و آئین نامه ابتدا با بخش خصوصی کارهای کارشناسی را انجام و سپس اقدام به تصویب و عملیاتی نمودن آن می کند، اضافه کرد: متأسفانه در ایران بخش خصوصی زینت المجالس است؛ ابتدا بخش بخشنامه‌های مکرر و متضاد صادر و پس از تحمیل هزینه گزاف، شروع به چکش کاری و اصلاح می‌گردد.
فارغی در مورد رابطه بخش کشاورزی و اتاق های بازرگانی نیز با اشاره به این که بخش کشاورزی در اتاق، بخشی جوان و تازه‌کار است، تصریح کرد: متأسفانه مشابه تمام سیاست‌های کشور با وجود اهمیت بخش کشاورزی، توجه به این بخش نیز بسیار کم و انتزاعی است. هر چند در سال های اخیر فعالیت های زیادی به ویژه در موضوع آب شده است تا جایی که توجه همگان را به این موضوع مهم ملی برانگیخته است. با این وجود عموماً با توجه به بافت اتاق، توجه به کشاورزی بسیار کم است که امیدواریم با حضور بیشتر فعالان خوش فکر بخش کشاورزی در دوره جدید اتاق این رویکرد تغییر پیدا کند.
رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی با اشاره به پاره ای از دستاوردها که بین بخش های مختلف مثل چالش های مالیات و بیمه و مشکلات قانون کار و مشکلات صادرات، واردات، ارز و گمرک و … مشابه است، خاطرنشان کرد: برخی از دستاوردهای کمیسیون کشاورزی را می توان به عنوان دستاورد عمومی یاد کرد که این کمیسیون نیز به اندازه خود ایفا به نقش کرده است.
وی اضافه کرد: از آنجائی که موانع و مشکلات و چالش های بخش کشاورزی به دلیل اهمیت تولیدات و حساسیت دولت و مردم نسبت به این بخش را با مشکلات فراوانی روبرو کرده است، کمیسیون کشاورزی اتاق با حضور در جلسات متناظر در مجلس و دولت توانسته با تمام توان نسبت به رفع موانع و حل مشکلات اقدام نماید. هر چند در انجام اقدامات و پیشنهادات تغییرات ساختاری به دولت موفق نبوده است.
فارغی دلیل این امر را نیز چنین توضیح داد: زیرا اساساً در کشور رویکرد تغییر ساختاری در هیچ بخشی وجود ندارد و فقط به اصلاحات سطحی اکتفا می شود که در تمام موارد کمیسیون پیگیر نظرات خود بوده است.
رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اظهار امیدواری کرد تا فعالان بخش کشاورزی با عضویت هرچه بیشتر در اتاق های استان ها و حضور در انتخابات اتاق اهمیت این بخش را پررنگ کرده و زمینه بالندگی و توسعه هر چه بیشتر بخش کشاورزی را فراهم آورند./