اتاق فردانایب رییس اتاق مشترک ایران- هند : نقش اتاق های بازرگانی در شرایط سخت تحریم دو چندان شد

نایب رییس اتاق مشترک ایران- هند گفت: در شرایط تحریم های سخت کنونی مسوولیت حوزه بین الملل خطیرتر است و در این میان اتاق ها باید از طریق اعزام اصولی و تخصصی هیات های تجاری، برگزاری جلسات B2B  و مهم تر از همه تسهیل انجام عملیات بانکی فشارهای سخت تحریم ها را کاهش دهند.

 

پرهام رضایی، نایب رییس اتاق مشترک ایران- هند در گفت و گو با پایگاه خبری اتاق فردا در مورد تاثیر و نقش اتاق های بازرگانی در کاهش فشار تحریم ها اظهار کرد: از آنجا که وظیفه اتاق های بازرگانی در کل کشور و استان ها ایجاد روابط بازرگانی برای تجار داخلی و بازرگانانی است که مبادرت به صادرات و واردات می کنند، لذا در شرایط تحریم این نقش پررنگ تر هم می شود.

وی با بیان این که در شرایط تحریم های سخت کنونی مسوولیت حوزه بین الملل خطیرتر است، گفت: در این میان باید از طریق اعزام اصولی و تخصصی هیات های تجاری، برگزاری جلسات B2B  و مهم تر از همه تسهیل انجام عملیات بانکی فشارهای سخت تحریم ها را کاهش دهند.

وی در مورد نقش اتاق در مراعات اخلاق مداری در واحدهای تولیدی و خدماتی نیز تصریح کرد: بر اساس منشور اخلاقی اتاق افرادی باید در پارلمان بخش خصوصی حضور فیزیکی داشته باشند که خوش نام باشند و کسی که خوش نامی را یدک می کشد علی القاعده نباید در هیچ مفاسد اقتصادی و رانت خواری شرکت داشته باشد.

این فعال بازرگانی در اشاره به نقش استفاده از نظرات مشورتی  فعالان اتاق های بازرگانی یا اتاق های مشترک در مدیریت بهتر امور اقتصادی در کشور به جلسات برگزار شده میان صادرکنندگان نمونه با معاونت ارزی بانک مرکزی استناد و اظهار کرد: پس از اینکه نظرات بخش خصوصی به مسئولان دولتی ارائه شد، به نظر می رسد بازار ارز  کشور تا دو ماه آینده با سیاست جدید ارزی دولت و راه‌اندازی سامانه “نیما” از ثبات بیشتری برخوردار شود. وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی خواستار تعیین نرخ ارز در اتاق فکری است که تشکل ها و فعالان اقتصادی هم در آن حضور دارند، گفت: در این صورت دسترسی آسان برای افرادی که ممکن است از منابع ارزی کشور استفاده نادرست می کنند، از بین خواهد رفت./

 

اتاق فردا متعلق به همه دارندگان برنامه اقتصادی برای فردا می باشد .