اتاق فردافروزانفرد، رییس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران: رتبه بندی اتاق های بازرگانی و تشکل های اتاق ها؛ دو دستاورد مهم دوره ای که گذشت

رییس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران رتبه بندی اتاق های بازرگانی و همچنین تشکل های اتاق ها را دو دستاورد مهم اتاق در دوره گذشته در کنار تلاش هایی که برای استفاده از فضای پس از برجام ایجاد شده بود برشمرد.

حسن فروزانفرد، رییس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق فردا در تشریح ارزیابی خویش از عملکرد اتاق های بازرگانی، صنایع و معاون و کشاورزی کشورمان با استناد به مکانیسم های متفاوت قومی و صنفی در هر منطقه این امر را در تفاوت کارآمدی اتاق ها موثر دانست و افزود: در دوره گذشته دو اقدام مهم رخ داد که می توان آنها را دستاوردهای کلی اما مهم ساختاری برشمرد که تاثیرات اصلی خود را در سال های پیش رو بیش از پیش نشان خواهد داد.
وی یکی از این اقدامات را رتبه بندی اتاق های بازرگانی، صنایع و معاون و کشاورزی در سراسر ایران عنوان کرد و افزود: اگرچه به طور قطع نقدهایی به نحوه اجرای این طرح وارد است، اما شروع این اقدام می تواند به ایجاد قضاوت منصفانه و همچنین رقابت سالم بین اعضای اتاق ها برای ارائه خدمات کمی و کیفی بهتر به فعالان اقتصادی انجامد.
به گفته فروزانفرد، در کنار اتاق هایی با قدمت خیلی زیاد و تجمع فعالان با سابقه اقتصادی مانند اتاق تهران، اتاق هایی نیز هستند که به لحاظ فضا و تعدد تولید کنندگان و بازرگانان در وضعیت خیلی مطلوبی نیز نیستند.
رییس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران یکی دیگر از دستاوردهای اتاق در دوره گذشته را به عنوان تشکل تشکل ها و محل تجمع آرای تشکل های مختلف که پس از جمع بندی دیدگاه های نمایندگان بخش خصوصی آن ها را به دولت منتقل می کنند، اظهار کرد: از آنجا که اتاق با تعریف قانون کسب و کار به عنوان نماینده رسمی بخش خصوصی اقتصاد ایران شناخته شده است تا افکار از پراکندگی خارج شود، لذا رتبه بندی تشکل ها نیز از جمله دستاوردهایی است که برای وزن کشی تشکل ها اجرایی شد.
وی با اشاره به وظیفه مشورتی و جریان سازی در فضای کسب و کار که در سال های ابتدایی شکل گیری این دوره که مصادف با پذیرش برجام بوده، تصریح کرد: اتاق مامن خوبی برای حضور افراد با اندیشه های مختلف و هیات های مختلف و گسترده و بزرگ از کشورهای سرشناس اروپایی و آسیایی برای استفاده از ظرفیت های بین المللی در ایران بوده است.
وی با بیان این که متاسفانه تلاش های اتاق جهت تببین نکات لازم برای مذاکرات موفق با طرف های خارجی با پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا از پایان سال ۹۶ و اوایل ۹۷ کم اثر شد، اظهار کرد: این در حالی است که خود دولت هم برخلاف روند گذشته که تعامل بهتری با اتاق داشت و برای جلب نظر آن ها تلاش می کرد، پس از توقف برجام هم راه خودش را از اتاق جدا کرد و به صورت هیجان زده هرآنچه را که در ذهن خودش بود اجرا می کرد. اتفاق هایی که منجر به این شد تا با نادیده گرفتن تذکرات متعدد، تصمیم هایی سریع و ناسنجیده رخ دهد و در زمانی خیلی کوتاه بخشنامه های فراوان و متناقض صادر شود.