اتاق فردانایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان قم : اتاق های بازرگانی در حد امکانات و اختیارات تاثیرات خود را گذاشتند

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان قم گفت: “اتاق های بازرگانی در حد امکانات و اختیارات خود کوشیدند رابطه مناسبی بین بخش خصوصی و دولتمردان برقرار کنند، اگرچه به دلیل برخی معذورات و آرای کمتر در مجامع مهم اقتصادی نتوانسته اند به میزان دلخواه تاثیرات لازم را بر تصمیمات اتخاذ شده بگذارند.”

 

مهندس غلامحسین اللهیاری، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان قم که جزو کارکشته های حوزه تولید محصولات  است شاید در فهرست معدود کارآفرینان ایرانی باشد که با وجود تحصیلات در آمریکا برای بالا بردن پرچم تولید و ایجاد اشتغال، بر خلاف جوانانی که این روزها در تب و تاب مهاجرت می سوزند، دانش خود را به این مرز و بوم آورده است. او در گفت و گویی کوتاه با پایگاه اتاق فردا در مورد ارزیابی اش از اتاق های بازرگانی ترجیح می دهد در ابتدا اشاره کند به وظایف اصلی اتاق ها.

اللهیاری می گوید: ” وظیفه اصلی اتاق ها ارتباط بین بخش خصوصی و دولت هاست و در این وادی نمایندگان حاضر در اتاق ها می کوشند اطلاعات و داده های لازم را از دولت به اعضا منتقل کنند و دیدگاه ها و پیشنهادات و راهکارهای پارلمان بخش خصوصی را به دولتمردان انتقال دهند تا در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها راهگشا شود.”

وی با بیان این که اتاق ها در عین حال وظیفه مشاوره به سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری اصولی دارند تا در مسیری که بازار کار مناسب ندارد ورود نکنند، در پاسخ به پرسش خبرنگار ما که جویای کارنامه اتاق های بازرگانی در انجام وظایفی شد که در بخش های ابتدایی به آن اشاره کرد، می افزاید: البته در این میان دست کم همکاران من در اتاق قم کوشیدند تا وظیفه انتقال دیدگاه ها را به ریاست مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان قم در مجلس و مدیران ادارات وزارت صمت و اقتصاد و جهاد کشاورزی در قم انتقال دهند و دین خود را به اعضا ادا کنند؛ کما اینکه ارگان هایی مانند استانداری قم نیز در این وادی بسیار جدی و مسوولیت شناس بودند. اگرچه در ارزیابی منصفانه ازعملکردی که مدنظر شماست، از حق نباید گذشت که برخی مسائل و نقدهای وارد نیز در اختیارات اتاق قم نبوده است و باید در سطح کلان برای آن راهکار اتخاذ می شد که متاسفانه به دلیل داشتن فقط یک نماینده در شورای پول و اعتبار و یا دو نماینده در برخی مجامع تصمیم گیر، دیگر امکان تاثیرگذاری کامل در همه شرایط وجود نداشته است.

این فعال کارآفرین در استان قم که برای بیش از ۱۵۰ نفر اشتغال زایی کرده است و در حوزه تامین محصولات بسته بندی دارویی و اطفال فعالیت دارد، اظهار امیدواری می کند تا همه دست به دست هم دهند و ایران را با تدبیر و اراده ای راسخ از ورطه مشکلات اقتصادی و اجتماعی نجات دهند./