اتاق فردارییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان البرز: آدم های کوچک با هزینه اتاق بزرگ می شوند و در تصمیم گیری های مهم عاجز می مانند

اتاق های بازرگانی گزینه هایی را لازم دارد که در تصمیم گیری های بزرگ راهکارهای موثر بدهند، نه اینکه آدم های کوچکی باشند که با هزینه اتاق بزرگ شوند و بعد نتوانند حتی یک گام کوچک هم برای اقتصاد و کسب و کارهای موجود گام های مهم و بزرگ بردارند.

رحیم بنا مولایی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان البرز در گفت و گو با پایگاه خبری “اتاق فردا”، مشکل اصلی پیش روی فعالان اتاق را قانون کنونی اتاق می داند که مانع کارآمدی آن به سیاق دوره ای شده است که پیشکسوتان و ریش سفیدهای کسب و کار در آن ایفای نقش می کردند.
وی با بیان این که مشابه بسیاری از کشورهای توسعه یافته باید نقش توسعه روابط بین المللی را از بازرگانان بزرگ و نافذ انتظار داشت و قانون اتاق هم باید در همین مسیر دستخوش اصلاح شود، تاکید کرد: در واقع این قانون باید به گونه ای اصلاح شود که نامزدهای عضویت در هیات نمایندگان دست کم آشنا به کسب و کار بین المللی و همچنین تسلط به دو زبان بین المللی باشند تا در هنگام رسیدن دولت ها به بن بست، از طریق توانایی فکری و تجربی خود در حوزه اقتصادی مسائل را حل و فصل کنند.
بنا مولایی با نام بردن از شرایط عمومی مانند کارآزمودگی در زمان های سخت و بحرانی و تعهد به مالیات و فاکتورهای اخلاقی و همچنین باور به کارهای گروهی و تشکلی افزود: هم اکنون در حالی افراد با داشتن ۳ سال کارت بازرگانی حق نامزدی دارند و با یک سال کارت نیز می توانند رای دهند که اتاق های بازرگانی جایگاه پارلمان بخش خصوصی را دارد و قدرت و سلامت آن می تواند به توسعه روابط اجتماعی سالم و توسعه صادرات و تاثیر آن در دیپلماسی منجر شود.
رییس اتاق البرز با اشاره به اینکه پارلمان بخش خصوصی مورد اعتماد و قدرتمند می تواند وزیران اقتصادی کارکشته و توانمند را به رییس جمهوری و مجلس شورای اسلامی معرفی کند، گفت: در واقع اتاق های بازرگانی گزینه هایی را لازم دارد که در تصمیم گیری های بزرگ راهکارهای موثر بدهند، نه اینکه آدم های کوچکی باشند که با هزینه اتاق بزرگ شوند و بعد نتوانند حتی یک گام کوچک هم برای اقتصاد و کسب و کارهای موجود بردارند.
بنا مولایی با اشاره به دو راهکار درمان اساسی اقتصاد به شدت بیمار ایران به نقش مشترک مردم و دولتمردان اشاره کرد و افزود: مردم در تمام اقشار باید در یک همیاری ملی با مظاهر ریاکاری و رباخواری مبارزه کنند و دولتمردان هم با تعهد به قانون و شفافیت مالی و درک شرایط جامعه اعتماد را به قاطبه ملت ایران بازگردانند.
وی در ادامه در مورد این که اتاق های بازرگانی در تشویق و تحریض مردم و دولت ها به این تغییر رویکرد چه نقشی می توانند ایفا کنند، گفت: اگر پارامترهای انتخابات اتاق ها به سمت تخصص گرایی تغییر کند و ساختارهای نظام آموزشی ما چه در آموزش و پرورش و چه در دانشگاه ها و مراکز آموزشی دیگر اخلاق محور و مبتنی بر منافع ملی با تکیه بر خرد جمعی شود، اقتصاد ایران از اتکا به نفت به اقتصاد چند محصولی متکی خواهد شد و با اخلاق مداری می توان برنامه هایی مانند حضور سالانه ۲۵ میلیون گردشگر خارجی در ایران را انتظار داشت. گردشگرانی که انگیزه آن ها از دیدن ایران جاذبه های تاریخی و فرهنگی و اخلاق مداری ایرانیان خواهد شد. اتفاقی که می تواند الگویی شود برای سایر نقاط جهان که گردشگری پایه و اساس بخش مهمی از اقتصاد آن هاست.
رییس اتاق البرز ارزیابی اش در مورد رای دادن بر مبنای لیست واحد را چنین توصیف کرد: “متاسفانه همانطور که در مسائل سیاسی دیده می شود، هنوز مهارت چند قطبی بودن را نیاموخته ایم و با توجه به بد اخلاقی های رایج چند قطبی بودن در داخل اتاق ها بیشتر موجب انحراف و چالش در تصمیم گیری می شود. اما اگر اتاق ها تک قطبی شوند مشروط بر اینکه اقلیت های آن محکوم به سکوت و نادیده گرفتن اشتباهات احتمالی اکثریت لیست فاتح شده در انتخابات نشوند، از سویی امکان تصمیم گیری وجود خواهد داشت و از سوی دیگر امکان هم افزایی به وجود خواهد آمد.”
بنامولایی سخنان خود را در پایان چنین جمع بندی کرد: فاتحان انتخابات اتاق های استانی و ایران در انتخابات پیش رو، باید روحیه احترام به مخالف را ایجاد کنند و با فراگیر کردن اهمیت اخلاق مداری امکان تشخیص خائن از خادم نیز برای همه فراهم شود.