اتاق فرداعضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن و کشاورزی استان البرز:بدون اخلاق مداری، کسب و کارهای اقتصادی هیچ و پوچ می شود

“در تمام جهان هیچ جامعه ای بدون اخلاق مداری به توسعه دست نیافته است.”

جعفر سلیمانی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن و کشاورزی استان البرز در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری اقتصاد فردا در مورد اخلاق مداری در محیط کسب و کارهای ایرانی و ارزیابی اش از تاثیر این مساله بر مشکلات پررنگ اقتصادی ایران گفت: شاید امروز همه متفق القول باشند که کشورمان به شدت دچار بداخلاقی های اجتماعی و اقتصادی است و شاید یکی از دلایل اصلی اقبال مردم به آقای روحانی در انتخابات نیز انگیزه ایشان برای احیای اخلاق مداری در جامعه ایران بود که اگر به ضرس قاطع نگوییم دچار سقوط اخلاقی شده، اما به طور قطع گرفتار بحران بی اخلاقی های متعدد شده است.
وی با اشاره به نمونه ای از کسب و کارها در حوزه آموزش که تزهای دفاع برای اخذ مدارک فوق لیسانس و دکترا به دانشجویان فروخته می شود، افزود: در این میان چه فروشندگان و چه خریداران، برای این نوع معاملات غیر اخلاقی مرز اخلاقی قائل نیستند و از این دست رفتارها می توان پی به عمق فاجعه در درون محیط هایی برد که قرار بوده است نخبگانی را جهت رفع مشکلات متعدد جامعه طراحی و پیاده سازی کنند.
سلیمانی با اشاره به اینکه در تمام جهان هیچ جامعه ای بدون اخلاق مداری به توسعه دست نیافته است، به برنامه ای آموزشی که از تلویزیون پخش شده استناد کرد که نکته مطرح شده کارشناس برنامه به اندازه ای معنادار و جذاب بوده که در ذهن او نقش بسته است.
مثالی که به گفته وی با ترسیم عدد ۲ به عنوان شاخص فرهنگی آغاز شده و با گذاشتن صفر برای سایر شاخص ها از جمله ثروت، زیبایی، قدرت و …. برای هر کدام آن ها شاخص صفر گذاشته شده و تا وقتی عدد ۲ در جای خود بوده به ارزش های عدد ۲ اضافه می شده، اما با حذف ۲ که نماد فرهنگ بوده، تمام صفرهایی که با آن معنا دار می شدند به یکباره بدون عدد دو، هیچ و پوچ شدند!
وی با بیان این که با وجود سادگی این بحث اما نهادینه کردن این موضوع جز از طریق همدلی و هم اندیشی تمام دلسوزان واقعی که بزرگان اتاق های بازرگانی نیز می توانند یکی از پایه های آن باشند؛ شواهد گویای تحقق چنین اتفاق مهمی نیست، تصریح کرد: متاسفانه بر خلاف ادعاها و نصایحی که همواره با رویکردهای از بالا به پایین به نسل های جوان گفته شده، چیزی در چنته زعمای قوم وجود نداشته است و ماحصل این بی تفاوتی ها نیز شتاب روزافزون بداخلاقی ها و تاثیر تلخ آن بر زندگی تمام اقشار ایرانی بوده است.