اتاق فردامنشی هیات رییسه اتاق البرز: تعطیلی واحدهای تولیدی با تحریم های تحمیلی و خودساخته منجر به فاجعه بزرگ اجتماعی می شود

“مساله تحریم به گونه ای است که فقط فعالان اتاق های بازرگانی تصمیم گیرنده نیستند و حل آن به اموری خارج از اختیارات اتاق ها بر می گردد.”

سید احمد میرجلیلی که قریب به نیم قرن از فعالیت اقتصادی او در حیطه کشاورزی می گذرد و امروز جزو کارکشته های این بخش چه در پای مزرعه و چه در صادرات انواع سبزیجات و صیفی جات از استان البرز شده است، به عنوان یک فعال تولید و تجارت کشاورزی و منشی هیات رییسه اتاق البرز در گفت و گو با خبرنگار اتاق فردا در مورد نقشی که اتاق های بازرگانی در کاهش فشارها و مشکلات ناشی از تحریم ها می توانند ایفا کنند، گفت: اگرچه سرمایه گذاران بخش خصوصی که سرمایه و درآمد خود در حال تولید یا تجارت هستند برای کمک گرفتن از مراجع دولتی در زمینه رفع قوانین دست و پاگیر غیر ضروری به ایجاد و اداره اتاق همت گماشته اند، اما در واقع دولت هم توجیهات خاص خود را در اجرای روش خود داشته و بخش خصوصی هم که دل نگران سرمایه های خود و ادامه حیات کسب و کار خویش است کوشیده اند تا جتی الامکان به دیدگاه مشترکی برسند.
وی با بیان اینکه البته در زمینه تحریم ها که مساله ای سربار بر دوش اقتصاد ایران شده و کارخانه ها و چرخه حیات تولید و تجارت ایران را تحت فشار شدید قرار داده است افزود: “مساله تحریم به گونه ای است که فقط فعالان اتاق های بازرگانی تصمیم گیرنده نیستند و حل آن به اموری خارج از اختیارات اتاق ها بر می گردد، لذا باید تدبیر جمعی در این زمینه باید با این پیش زمینه ذهنی اتخاذ شود که در صورت تعطیلی کارخانه ها و واحدهای تولیدی و تجاری و اداری چه فاجعه بزرگ اقتصادی و متعاقب آن اجتماعی در جامعه ایران رخ خواهد داد.
میرجلیلی با اشاره به این که طی ۴۰ سال فعالیت اقتصادی اش هیچگاه شاهد تلاش و عزم دولت ها در کاستن از حجم مقررات غیر ضروری و مخل تولید نبوده است، تصریح کرد: در این وادی انتظار می رود بزرگان اقتصادی بخش خصوصی و دولتی در کنار انتظار برای حل مشکلات ناشی از تحریم های تحمیلی به جمهوری اسلامی ایران، به دنبال رفع تحریم های خودساخته ای باشند که از سر بی تدبیری دهه هاست چوب لای چرخ تولید گذاشته است./