اتاق فردارییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی قم: برخی مشکلات بزرگ اقتصادی ایران خارج از اختیار اتاق های بازرگانی است

“دولت مردان در سخنرانی های پرطمطراق خود در تریبون های رسمی دم از لزوم ورود و دعوت بخش خصوصی می زنند، اما از بخش خصوصی فقط به عنوان ابزار استفاده می شود و هنگام تصمیم گیری هابه بازی گرفته نمی شوند.”

علیرضا شیخانی که ۱۲ سالی است معتمد فعالان اقتصادی و بازرگانان و تولیدکنندگان استان قم است و به عنوان رییس کمیسیون کشاورزی اتاق این استان فعالیت می کند، در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری اتاق فردا در مورد دستاوردها و اشکالات وارده به عملکرد هیات نمایندگان اتاق ایران در دوره ای که گذشت اظهار کرد: البته من بیشتر می توانم در مورد اتاق قم صحبت کنم، اما اگر از انصاف نگذریم در این مورد نمی توان به شکل قاطع و بدون ملاحظه شرایط خاصی که اقتصاد کشورمان درگیر آن شده است نظر داد.
دبیر انجمن کشت فراسرزمینی ایران در تشریح بیشتر دیدگاهش به خارج بودن اتفاق های تاثیرگذاری مانند تشدید تحریم ها و همچنین تورم لجام گسیخته نرخ ارز در کشور اشاره کرد و گفت: دست کم در حوزه فعالیت خود اینجانب که کشاورزی است، جز برگزاری سمینارها و صدور اطلاعیه ها اقدام عملی راهگشایی صورت نگرفته است.
شیخانی با بیان این که با وجود عضویت رییس اتاق ایران در برخی مجامع مهم مالی و اقتصادی اما حجم چالش های درگیرکننده اقتصاد کشور بسیار بیش از اختیارات اعضای پارلمان بخش خصوصی است، در مورد متعهد بودن یا نبودن دولت به بخش خصوصی نیز ترجیح داد بدون تعارف و به صراحت اعلام کند: “متاسفانه دولت هیچ گاه متعهد نبوده و متاسفانه بخش خصوصی هم نتوانسته این مهم را به دولت ها بباوراند که فقط بخش خصوصی می تواند نجات دهنده اقتصاد ایران باشد. این در حالی است که ۸۰ درصد تصمیم گیری های مهم اقتصادی در کشور در دست دولتمردان است و خروجی این نظام تصمیم گیری هم برای همه از تولید کنندگان و بازرگانان و مصرف کنندگان مشهود و ملموس است.”
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق قم نکته تاسف بارتر را این می داند که خود دولت مردان در سخنرانی های پرطمطراق خود در تریبون های رسمی دم از لزوم ورود و دعوت بخش خصوصی می زنند، اما از بخش خصوصی فقط به عنوان ابزار استفاده می شود و هنگام تصمیم گیری ها به بازی گرفته نمی شوند. نگاهی که در واقع باعث می شود وجهه خوبی از مدیریت دولتی که به سرمایه گذاران بخش خصوصی نگاه بالا به پایین دارد ترسیم نشود.
وی در اشاره به نمونه اخیری از تصمیم های عجیب و خلق الساعه به واردات دام های زنده کوچک از طریق هوایی به کشور اشاره کرد که فارغ از تحمیل هزینه غیر منطقی این روش، جوابگوی بخش کوچکی از نیازهای تهران هم نیست. کما اینکه در چنین شتابزدگی هایی این پرسش به وجود می آید که آیا موارد قرنطینه ای دامپزشکی اجرایی می شود تا خدای ناکرده عواقب پرمخاطره بهداشتی احتمالی در سطح کشور گریبان صنعت دامداری کشور را نگیرد./