اتاق فرداهمیشه از آخر با فساد مبارزه کردیم

‏✍ حسن فروزان فرد/ رییس کمیسیون رقابت‌پذیری، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران

نیازمند اقدامات اصلاحی در مقابله با فساد هستیم نه اینکه صرفا موضوع را اصلاح و صورت مسئله ‏را پاک کنیم‎.‎

برای بهبود وضعیت کشور از نظر مبارزه با فساد به اقدامات اصلاحی نیاز داریم به این معنا که خطای ‏سیستمی در کشور بهبود پیدا کند.‏

برای مقابله با فساد اداری به یک پلت‌فرم نیاز داریم تا مجموعه فعالیت‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حاکمیتی که قرار است به ‏فضای اقتصاد سالم و پویا در کشور بینجامد، روی آن سوار شود. این پلت‌فرم براساس اصل شفافیت عمل ‏می‌کند. ‏

به یک پهنه شفاف در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، اجرا و رسیدگی در فضای اقتصادی کشور ‏نیاز داریم تا همه‌چیز بر اساس آن ساخته شود و در این فرایند اگر با شفافیت عمل کنیم زمینه تعارض منافع ‏هم کمتر می‌شود‎.‎