اتاق فردابیانیه اخلاقی نه گانه ائتلاف برای فردا

ائتلاف برای فردا طی بیانیه شماره دو خود به بیان اصول اخلاقی این جمع پرداخت که متن آن را می خوانید:

به نام خدا

منشورِ اخلاقی  “ائتلاف برای فردا”

یازدهم اسفندماه، نهمین دوره انتخابات اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور برگزار خواهد شد. انتخابات نشانه ی بالندگی و احترام به آراء ذینفعان اصلی هر نهادی است. اما روی دیگر این سکه رقابتهای پیدا و پنهانی است که میان نامزدها و گروههای انتخاباتی رخ می دهد که اگر چارچوب اخلاقی مشخصی بر آن حاکم نباشد، موجب لطمه به این فرایندِ مهم و نتایج آن خواهد شد.

از این رو بر کلیه کسانی که پای در عرصه ی انتخابات می‌گذارند، واجب است که پایبند چارچوب اخلاقی و آداب رقابت انتخاباتی باشند. از این روی ائتلاف برای فردا” با امید به اینکه حفظ ارزشهای اخلاقی سرلوحه رفتار و گفتار نامزدها در این انتخابات باشد، منشور اخلاقی خود را به شرح زیر منتشر می‌نماید:       

منشور اخلاقی

ما، نامزدهای “ائتلاف برای فردا” در آستانه ی انتخابات دوره ی نهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران وظیفه خود می‌دانیم که برای حفظ و ترویج اصول اخلاقی، پایبندی خود و کارکنان ستادهای انتخاباتی خود را به اصول زیر اعلام و تعهد نماییم:

۱-     در معرفی خود، پیشینه ی تحصیلی و حرفه‌ای خود با صداقت و بدون مبالغه عمل خواهیم کرد.

۲-    در اعلام وعده‌ها و برنامه‌های انتخاباتی ائتلاف اغراق نخواهیم کرد.

۳-    در برنامه‌های تبلیغاتی و انتخاباتی، تخریب رقبا و سایر نامزدها و گروه‌ها را ناپسند می شماریم و از آن پرهیز خواهیم کرد. تلاش ما این خواهد بود که به جای نفی دیگران، بر تبیین نظرات و برنامه‌های خود متمرکز باشیم.

۴-    از تجسس در احوال شخصی سایر نامزدها خودداری و آنرا تقبیح می کنیم. هرگونه تلاش برای حذف رقبا از طریق پرونده سازی را ناپسند می‌شماریم.

۵-    در تبلیغات برای خود و گروه منتسب به خود، به ضوابط تعیین شده احترام می گذاریم و آنها را رعایت می کنیم.

۶-    در مصاحبه ها و مناظره های عمومی و مطبوعاتی در چارچوب ادب و احترام حضور خواهیم یافت و از تخریب سایر نامزدها و گروهها جداً پرهیز خواهیم کرد.

۷-    در صورت عدول هریک از نامزدهای ائتلاف و همکاران اجرایی ستاد انتخابات از اصول این منشور، فوراً تذکرات لازمه را به ایشان  می دهیم و در اصلاح خطای انجام شده مشترکاً اقدام می کنیم.

۸-     برای جلب نظر رای دهندگان و تاثیر گذاشتن برآنها از ارایه اطلاعات نادرست و آمار های خلاف واقع و غیر مستند پرهیز می کنیم.

۹-     به موجب این منشور تعهد می کنیم پس از تایید صحّت انتخابات توسط هیات نظارت به نتیجه آن هر چه باشد احترام بگذاریم و با منتخبین با نهایت صمیمیت و رعایت شئون جامعه مدنی همکاری کنیم

در پایان، “ائتلاف برای فردا” از همه ی نامزدها و گروه های فعال در انتخابات اتاق دعوت می‌کند که با اعلام پایبندی به اصول اخلاقی فوق الذکر، زمینه را برای برگزاری انتخاباتی سالم و در شأن بخش خصوصی کشور فراهم آورند.