اتاق فرداسه ویژگی مهم اعضای هیئت نمایندگان دوره نهم

حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق خرم آباد
سه ویژگی مهم اعضای هیئت نمایندگان دوره نهم عبارتند از:
الف) دانش و مهارت تحلیل مسائل اقتصاد کلان و محیط کسب و کار کشور،
ب) دانش و مهارت ارتباطی برای ارتقای همگرایی درون بخش خصوصی و نقش ادووکِیسی در برابر حاکمیت،
ج) تعهد و توان لازم برای مشارکت فعالانه در اجرای برنامه های اتاق

تفکیک به جوان و پیشکسوت شاید تقسیم بندی خوبی نباشد. اصل بر شایستگی بر اساس معیارها فوق است. اما قاعدتا در میان جوانان این صلاحیتها بیشتر پیدا می شود. مخصوصا در مورد ویژگی های اول و سوم عنوان شده
رای دادن به لیستها را توصیه می کنم، چرا که در مسیر اداره اتاق، همگرایی در اتخاذ تصمیم و پاسخگو کردن هیات نمایندگان را تقویت و تسهیل می کند
“اتاقی برای همه” در تدوین اصول و برنامه های خود تعادل مناسبی میان اصولگرایی و عملگرایی ایجاد کرده است و اجرای برنامه های ائتلاف می تواند ضامن تعامل کارآمد و اثربخش با حاکمیت، استفاده حداکثری از ظرفیت خرد جمعی بخش خصوصی و در نهایت ارتقای رویکرد شفافیت و عدالت جویی در اداره اتاقهای شهرستانها و اتاق ایران باشد