اتاق فردامهره‌چینی‌های ائتلاف برای فردا تکمیل می‌شود/فهرست ده نفره خالی پر شد

شنیده ها حکایت از ورود برخی چهره‌های جدید به جمع ائتلاف برای فردایی‌ها دارد.

بر این اساس قرار است به زودی فهرست نهایی این ائتلاف منتشر شود.

اما بر این اساس اکنون، علاءالدین میرمحمد صادقی، محمدرضا نجفی منش، رضا نورایی، محمدرضا بهرامن، عباسعلی قصاعی، علی نقیب، حسن احمدیان و هاله حامدی فر از جمله اعضایی هستند که به جای ده نفر خارج شده از ائتلاف برای فردا از جمله پدرام سلطانی، مهدی جهانگیری، حامد واحدی، بهادر احرامیان، مهدی پورقاضی هستند.