اتاق فرداقم

 • نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان قم : اتاق های بازرگانی در حد امکانات و اختیارات تاثیرات خود را گذاشتند

  نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان قم گفت: “اتاق های بازرگانی در حد امکانات و اختیارات خود کوشیدند رابطه مناسبی بین بخش خصوصی و دولتمردان برقرار کنند، اگرچه به دلیل برخی معذورات و آرای کمتر در مجامع مهم اقتصادی نتوانسته اند به میزان دلخواه تاثیرات لازم […]

 • عضو هیات رییسه اتاق قم و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران: نادیده گرفتن توصیه های اتاق بازرگانی منجر به صدور بخشنامه های پرمخاطره شد

  برنادیده گرفتن دیدگاه های صاحبنظران اتاق در دوره پس از توقف برجام، به اندازه ای اشتباه و پر هزینه شد که منجر به تصمیم های یکجانبه نسنجیده و شتابزده ای مانند صدور ۱۱ بخشنامه مهم ظرف ۴۰ روز گردید.   حسن آقاجانی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن […]

 • رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان قم: اتاق های بازرگانی در تمام مجامع از حقوق بخش خصوصی دفاع کرده اند

  رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان قم یکی از برنامه های مهم بعد از پذیرفتن مسوولیت در هیات نمایندگان اتاق های استان ها و ایران را بحث و بررسی کارشناسی و مسوولانه مباحث تخصصی اقتصادی در کمیسیون های تخصصی اتاق ها و انتقال آن به ترتیب به […]

 • رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی قم: برخی مشکلات بزرگ اقتصادی ایران خارج از اختیار اتاق های بازرگانی است

  “دولت مردان در سخنرانی های پرطمطراق خود در تریبون های رسمی دم از لزوم ورود و دعوت بخش خصوصی می زنند، اما از بخش خصوصی فقط به عنوان ابزار استفاده می شود و هنگام تصمیم گیری هابه بازی گرفته نمی شوند.” علیرضا شیخانی که ۱۲ سالی است معتمد فعالان اقتصادی […]

  پیشکسوت های اتاق

  Recent Posts
  • عنوان آزمایشی می باشید

   یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می

  • عنوان آزمایشی می باشید

   یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می باشد.یک محتوای خبر آزمایشی می